Συστημική Δομική Αναπαράσταση
Εστιάζοντας στην Λύση του θέματος

Μας βοηθά να συνδεθούμε με τις κρυμμένες μας δυνατότητες.

Προσωπικές Συνεδρίες που δεν έχουν καμία σχέση με τις Οικογενειακές Αναπαραστάσεις
Τι είναι η Σ. Δ. Α.Πότε χρειάζεται η Σ. Δ. Α.

“Until you make the unconscious conscious, it will direct your life and you will call it fate.”

“Μέχρι να κάνετε το ασυνείδητο συνειδητό, θα κατευθύνει τη ζωή σας και θα το αποκαλείτε μοίρα.”

C.G. Jung

Τι είναι η Συστημική Δομική Αναπαράσταση;

Η Συστημική Δομική Αναπαράσταση προσφέρει μια θαυμάσια μέθοδο για να δούμε τις ανησυχίες και τα προβλήματα στη ζωή μας με μια νέα ματιά.
Η εγκατάσταση ενός συστήματος καθιστά δυνατή την τοποθέτηση των εσωτερικών εικόνων και των κατασκευών, με ασυνείδητα που έχουμε σε ένα θέμα/πρόβλημα, στο χώρο και έτσι αντιλαμβανόμαστε συνειδητά μια πραγματική κατάσταση. Τα μοτίβα αλληλεπίδρασης και οι συνδέσεις  με το σύστημα γίνονται ορατές και κατανοητές. Το σώμα χρησιμοποιείται ως «όργανο αντίληψης»
Μέσα από τις κατάλληλες κατευθύνσεις καθίσταται δυνατό να αλλάξει κανείς οπτική γωνία, να βρει νέες λύσεις και να κάνει βήματα προς την επιθυμητή κατεύθυνση – στόχο.
Όταν χρησιμοποιούμε την Συστημική Δομική Αναπαράσταση είναι σαν να χρησιμοποιούμε μια άλλη γλώσσα. Μια παγκόσμια γλώσσα εικόνων και αισθημάτων. Υπάρχει μια σαφής γραμματική (δομή) για το πώς γίνονται οι επεμβάσεις και ένας μεγάλος χώρος για πειραματισμό με διαφορετικές επιλογές.

Μοντέλα για Συστημική Δομική Αναπαράσταση

Συστημική Σωματική Αναπαράσταση

Somato Emotional Release. Εργαζόμενοι με το σώμα. Κατάσταση (σύμπτωμα) – Λύση (θεραπεία) – Εμπόδια. Θεωρία των 5 Στοιχείων, μεσημβρινών, οργάνων. Όπως γνωρίζουμε στην Παραδοσιακή Κινέζiκη Iατρική οι μεσημβρινοί και τα όργανα συνδέονται και με διάφορα συναισθήματα. Αναλυτικότερα…

Συστημική Δομική Αναπαράσταση

Ασχολείται με την Εσωτερική Δομή Εαυτού, με ζητήματα αποφάσεων, επιλογών, προβλημάτων και κάθε είδους προσωπικά ζητήματα που αναζητούν λύση στο εδώ και τώρα. Solution Focus.

Οργανωσιακή Αναπαράσταση

H Οργανωσιακή Αναπαράσταση ασχολείτε με επαγγελματικά και εργασιακά θέματα σε επιχείρηση ή οργανισμό. Σχέσεις εργασιακές, πελατών – εταιρείας. Ανάπτυξη νέων προϊόντων, ιδεών, τρόπους παρουσίασης αυτών.

Συστημική Δομική Αναπαράσταση και η χρήση της.

Η Συστημική Αναπαράσταση και κατ’ επέκταση η Συστημική Δομική Αναπαράσταση είναι μια αποτελεσματική μέθοδος για την έναρξη μόνιμων αλλαγών. Μας βοηθά να έχουμε μεγαλύτερη σαφήνεια σχετικά με αποφάσεις ή προσωπικές σχέσεις, να βιώσουμε άγνωστες προσωπικές δυνάμεις, να αντιληφθούμε νέες δυνατότητες, να καθιερώνουμε και να διατηρούμε υγιή όρια προς τους άλλους, να αφήνουμε πίσω δυσάρεστες εμπειρίες του παρελθόντος και να δοκιμάζουμε νέους τρόπους σκέψης, συναισθημάτων ή δράσης. Συχνές ανησυχίες – προβλήματα, είναι επαγγελματικές δυσκολίες, συγκρούσεις σε προσωπικές σχέσεις, λήψη αποφάσεων, χρόνια σωματικά συμπτώματα, προσωπικά μπλοκαρίσματα, φόβοι ή επαναλαμβανόμενα μη επιθυμητά πρότυπα συμπεριφοράς.

Featured Publications

Wellness Book Series

  • Part 1 – Ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit
  • Part 2 – Phasellus malesuada nibh
  • Part 3 – Feugiat ipsum facilisis finibus ornare.

Don’t Wait Any Longer. Start Forging Your Own Path Today!