Ολιστική Υγεία Ολιστική Ιατρική
Ολιστική Υγεία Ολιστική Ιατρική

Τι εννοούμε ως Σύστημα στην Συστημική Αναπαράσταση

Ένα Σύστημα είναι μια συλλογή στοιχείων που αλληλοεξαρτώνται μεταξύ τους για να εξυπηρετήσουν έναν σκοπόαυτός είναι ένας πολύ απλός ορισμός.
Υπάρχουν διάφοροι όροι που χρησιμοποιούνται σε αυτό το πεδίο, οι οποίοι έχουν διαφορετικές σημασίες, όπως

  • η σκέψη συστημάτων
  • η δυναμική του συστήματος
  • και η συστημική νοημοσύνη.
systemic structural constellations

Ο όρος συστημική σκέψη προήλθε από τις επιστήμες της μηχανικής. Είναι επιστημονικής βάσης και αφορά την εξέταση της αλληλεπίδρασης της δυναμικής στα συστήματα και τη χαρτογράφηση αυτής. Αυτή η χαρτογράφηση είναι πολύ προσιτή στους μηχανικούς συστημάτων, μπορεί να κυμαίνεται από πολύ απλή έως πολύ περίπλοκη, αλλά δεν είναι ιδιαίτερα εφαρμόσιμη για καθημερινές καταστάσεις, ειδικά όπου υπάρχουν πολλές έμμεσες σχέσεις αιτίου και αποτελέσματος.

Η δυναμική συστημάτων είναι στην πραγματικότητα μια εξερεύνηση του τι συμβαίνει στα συστήματα, της σχέσης μεταξύ των στοιχείων και συστημάτων. Η προέλευσή του βρίσκεται στον τομέα της θεραπείας οικογενειακών συστημάτων και εξετάζει τα ανθρώπινα συστήματα και τις αλληλεπιδράσεις των ανθρώπων με τα συστήματα.

Η συστημική σκέψη και η χαρτογράφηση συστημάτων είναι επιστημονικές προσεγγίσεις που βασίζονται στο μυαλό. Αλλά η δυναμική των συστημάτων και η συστημική νοημοσύνη είναι εφαρμοσμένες εμπειρίες, όπου αντλούμε από όλες τις αισθήσεις μας, όχι μόνο από το μυαλό μας. Μπορείτε σχεδόν να αντιληφθείτε ότι οι δύο τομείς παντρεύονται μεταξύ τους και αλληλοσυμπληρώνονται. Η μεγάλη αξία της συστημικής νοημοσύνης και της δυναμικής συστημάτων είναι ότι χρησιμοποιούνται σε μια εφαρμοσμένη εμπειρία. Μπορεί να γίνει και μόνο διανοητικά, αλλά η αισθητηριακή αίσθηση του πώς λειτουργεί το σύστημα είναι συνήθως πολύ πιο βαθιά. Όταν νιώθουμε κάτι και έχουμε μια βιωμένη εμπειρία από αυτό, το γνωρίζουμε, το κατανοούμε διαφορετικά από ό,τι αν απλά το ξέρουμε με το μυαλό μας.

Ο σκοπός της Συστημικής εργασίας είναι να κατανοήσει το σύστημα με τρόπο που να οδηγεί σε αλλαγή, ή σε κίνηση ή δράση.

Έτσι, ενώ ένα σύστημα είναι απλώς μια σύνθεση στοιχείων, η δυναμική του συστήματος εξετάζει την αλληλεπίδραση εντός και μεταξύ των συστημάτων και την αντίστοιχη δυναμική. Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να επηρεάσουμε το σύστημα μέσω της νοημοσύνης που αποκτούμε μέσω της αισθησιακής μας αντίληψης που διαφορετικά δεν μπορούμε να εντοπίσουμε. Αν προχωρήσουμε μόνο με το μυαλό, δεν μπορούμε να εντοπίσουμε τις αόρατες πτυχές. Αν όμως προχωρήσουμε με το σώμα μας (και όλες τις αισθήσεις μας), τότε μπορούμε να εντοπίσουμε τις αόρατες πτυχές.

Αυτές είναι οι διαφορικές διακρίσεις που μας δίνουν νέες πληροφορίες, νέα επίγνωση και νέα διορατικότητα.

Έρευνα γιατί οι δίαιτες αποτυγχάνουν;

Έρευνα γιατί οι δίαιτες αποτυγχάνουν;

Η Tracy Bale και οι συνεργάτες της υπέθεσαν ότι η διαδικασία μιας δίαιτας κάνει τους ανθρώπους πιο επιρρεπείς στο...

Ολιστική προσέγγιση

Ολιστική προσέγγιση

Η Ολιστική προσέγγιση του ασθενούς. Στην Ολιστική προσέγγιση μας ενδιαφέρει ποιος άνθρωπος έχει την ασθένεια καί όχι...

Tel 6949392750

Απο κινητό πατήστε για κλήση.

From mobile Click To Call.