Ολιστική Υγεία Ολιστική Ιατρική
Ολιστική Υγεία Ολιστική Ιατρική

Ορισμός Επιτυχίας

Ο ορισμός επιτυχίας που έχετε δημιουργήσει,
επηρεάζει κάθε άλλη σημαντική απόφαση για τη ζωή σας.

Ο ορισμός της επιτυχίας είναι η σημαία σας, το λάβαρο σας, το πολικό σας αστέρι, είναι η πυξίδα σας, στο ταξίδι της ζωής σας και σας προσφέρει την κατεύθυνση, τον σκοπό και το νόημα της ζωής σας.
Καθώς η κατεύθυνση της επιτυχίας σας εξελίσσεται και μεταλλάσσεται, σας βοηθά να προχωρήσετε με περισσότερο πάθος στη ζωή σας και να είστε το πρόσωπο που εσείς θέλετε περισσότερο.

‡ Η λέξη “περισσότερο” θέλει να δώση και την έννοια του “ολόκληρου”, “πλήρες”.

1
Η σημασία του Ορισμού Επιτυχίας

gfgfggfffg

2
Είναι καιρός για μια στάση
3
Γιατί χρειάζεται η στάση?
4
Ο ορισμός της επιτυχίας σας
5
Γράψτε τον ορισμό της Επιτυχίας σας
6
Συνεχίζοντας στον Ορισμό της Επιτυχίας μας.
7
Πόσο σαφείς είναι ο Ορισμός της Επιτυχίας σας?
8
Κάντε μια στάση.
9
Ορισμός της επιτυχίας Ερώτηση 1
10
Ορισμός της επιτυχίας Ερώτηση 2
11
Ορισμός της επιτυχίας Ερώτηση 3
12
Ορισμός της επιτυχίας Ερώτηση 4
13
Γνωριμία με τον εαυτό σας.

Ποιά είναι τα εμπόδια στον ορισμό της επιτυχίας

1
Εμπόδια στον ορισμό της επιτυχίας μας
2
Πριν ξεκινήσετε θα ήθελα τρία πράγματα από σας.
3
Ορισμός της επιτυχίας Εμπόδιο -1
4
Ορισμός της επιτυχίας Εμπόδιο -2
5
Ορισμός της επιτυχίας Εμπόδιο -3

Be the first to add a review.

Please, login to leave a review
Enrolled: 11 students
Lectures: 17
Level: Beginner