Ολιστική Υγεία Ολιστική Ιατρική
Ολιστική Υγεία Ολιστική Ιατρική

Ορισμός Επιτυχίας

Ο ορισμός επιτυχίας που έχετε δημιουργήσει,
επηρεάζει κάθε άλλη σημαντική απόφαση για τη ζωή σας.

Ο ορισμός της επιτυχίας είναι η σημαία σας, το λάβαρο σας, το πολικό σας αστέρι, είναι η πυξίδα σας, στο ταξίδι της ζωής σας και σας προσφέρει την κατεύθυνση, τον σκοπό και το νόημα της ζωής σας.
Καθώς η κατεύθυνση της επιτυχίας σας εξελίσσεται και μεταλλάσσεται, σας βοηθά να προχωρήσετε με περισσότερο πάθος στη ζωή σας και να είστε το πρόσωπο που εσείς θέλετε περισσότερο.

‡ Η λέξη “περισσότερο” θέλει να δώση και την έννοια του “ολόκληρου”, “πλήρες”.

Be the first to add a review.

Please, login to leave a review
Enrolled: 11 students
Lectures: 17
Level: Beginner