Ολιστική Υγεία Ολιστική Ιατρική
Ολιστική Υγεία Ολιστική Ιατρική

Ομοτοξικολογία – Homotoxicology

ομοτοξικολογία

Ομοτοξικολογία Dr. Hans Heinrich Reckeweg

Η ομοτοξικολογία θεμελιώθηκε το 1952 από το Γερμανό γιατρό Dr. Hans Heinrich Reckeweg (1905 – 1985), και θεωρεί όλες τις παθήσεις αντίδραση του οργανισμού εναντίον των δηλητηρίων της ασθένειας.

Homotoxine κατά τον Reckeweg, σημαίνει “ανθρώπινο δηλητήριο”, από τη λατινική λέξη homo που σημαίνει άνθρωπος και την ελληνική λέξη τόξον που σημαίνει δηλητήριο.

Ομοτοξίνη = Ανθρώπινο Δηλητήριο

 • Εξωγενείς Ομοτοξίνες
 • Ενδογενείς Ομοτοξίνες
 • Φυσικές Επιδράσεις

Με τον όρο “Homotoxine”, λοιπόν, αναφερόμαστε όχι μόνο στις ουσίες που είναι δηλητηριώδεις για τον ανθρώπινο οργανισμό, αλλά ακόμη και σ’ αυτές που δε γίνονται καλά ανεκτές από αυτόν. Οι τοξίνες είναι είτε ενδογενείς, όταν δημιουργούνται στον ανθρώπινο οργανισμό, είτε εξωγενείς, όταν εισχωρούν σ’ αυτόν απ’ έξω. Έτσι, όλα τα συμπτώματα μιας ασθένειας είναι αποτελέσματα της αμυντικής προσπάθειας του οργανισμού να εξαλείψει τις τοξίνες.

Ομοτοξικολογία. Ασθένειες που μπορούν να προκληθούν:

 • χημικές ουσίες,
 • ακτινοβολίες,
 • φάρμακα,
 • μέσα διατροφής,
 • βακτηρίδια,
 • άγχος,
 • ιοί,
 • αλλεργιογόνα
 • αλλά και η ιδιοσυστασία του ατόμου.