Ολιστική Υγεία Ολιστική Ιατρική
Ολιστική Υγεία Ολιστική Ιατρική

Πυθαγόρειος Αριθμολογία

Tel: 211 110 3536

Kin: 6949392750

Ωτοβελονισμός για απώλεια βάρους
4 Συνεδρίες 49+ΦΠΑ

Πυθαγόρειος Αριθμολογία

Η Πυθαγόρειος Αριθμολογία είναι ένα φιλοσοφικό σύστημα προσωπικής αυτοεξέλιξης.
Ο Πυθαγόρας με τη διδασκαλία του, αποσκοπούσε στα εξής: Πρώτον, στο να οδηγήσει τον άνθρωπο στην κατανόηση των νόμων της φύσης και δεύτερον, στο να βελτιώσει και να αναπτύξει τις ικανότητές του. Για τον Πυθαγόρα και τους υποστηρικτές του, τους Πυθαγόρειους η ουσία των πραγμάτων βρίσκεται στους αριθμούς και στις αριθμητικές σχέσεις. Όπου οι αριθμοί και οι αριθμητικές σχέσεις είναι οι νόμοι που διέπουν τον φυσικό αλλά και τον πνευματικό μας κόσμο.

Γνωστή η Πυθαγόρεια διδασκαλία της “μιμήσεως” κατά την οποία τα αισθητά υπάρχουν κατ’ απομίμηση ατελή του τέλειου νοητού κόσμου. Έτσι εισάγεται στην Ελληνική φιλοσοφία η αντίληψη των δύο κόσμων, νοητού και αισθητού που επηρέασε στη συνέχεια, την θεωρία για τον κόσμο των Ιδεών του Πλάτωνα.
Ο Πυθαγόρας απέδωσε στους αριθμούς μεταφυσικές ιδιότητες, λέγοντας ότι αυτοί, οι αριθμοί, διέπουν τις κινήσεις των αστέρων και ότι κατέχουν ορισμένη θέση στο Διάστημα.

Σεμινάρια Αριθμοσοφίας.

Τι μπορεί να προσφέρει μια συνεδρία “Πυθαγόρειος Αριθμολογία”.

Από την Φιλοσοφία στην πράξη.

“Πάντα κατά αριθμόν γιγνωνται”, Πυθαγόρας.
Στο χρονικό όριο της φυσικής συνεδρίας “Πυθαγόρειος Αριθμολογία” η εστίαση γίνετε στο θέμα ή προβλημα που θέτει ο ενδιαφερόμενος.
Οι αριθμοί μας δείχνουν τις δυνατότητες ή δυσκολίες που μπορεί να υπάρχουν σε οποιαδοίαποτε κατάσταση ή περίπτωση. Στην προσωπική μας Ζωή δείχνουν

Συνεδρία Αριθμοσοφίας.