Ολιστική Υγεία Ολιστική Ιατρική
Ολιστική Υγεία Ολιστική Ιατρική

Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

H παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα αφορά στην ενημέρωσή σας για την επεξεργασία και προστασία των προσωπικών δεδομένων σας από την Ολιστική Υγεία Εναρμόνιση (ygeia-enarmonisi.gr), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 679/2016 (GDPR), αλλά και τις λοιπές διατάξεις του εθνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως εκάστοτε ισχύει.

Οποιαδήποτε ενδεχόμενη μελλοντική αλλαγή ή ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο της παρούσας πολιτικής η οποία θα τροποποιηθεί αναλόγως και θα κοινοποιηθεί εκ νέου μέσω της ιστοσελίδας www.ygeia-enarmonisi.gr. Σε κάθε περίπτωση, η Ολιστική Υγεία Εναρμόνιση (ygeia-enarmonisi.gr) διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον σχετικό νομικό πλαίσιο και ενημέρωσης της παρούσας. Προτείνεται η ανά διαστήματα μελέτη της παρούσας Πολιτικής στο ενδεχόμενων πιθανών αλλαγών.

Παρακαλείστε να μελετήσετε την παρούσα Πολιτική προκειμένου να κατανοήσετε και να λάβετε πλήρη γνώση του περιεχομένου αυτής και των δικαιωμάτων που έχετε. Με την πλοήγησή σας στην ιστοσελίδα μας www.ygeia-enarmonisi.gr βεβαιώνεται ότι έχετε διαβάσει, κατανοείται και λαμβάνεται πλήρη γνώση του περιεχομένου της παρούσας Πολιτικής Προστασίας και αποδέχεστε χωρίς καμία επιφύλαξη τους όρους της.

Σε περίπτωση που διαφωνείτε με τους όρους χρήσης της παρούσας, θα πρέπει να αποφύγετε την επίσκεψη της ιστοσελίδας μας.

Ακολουθούν σημαντικές πληροφορίες που αφορούν στους όρους για το είδος και το χρόνο διατήρησης των προσωπικών δεδομένων που τηρούμε σε αρχείο, την επεξεργασία που υφίσταται, καθώς και τα δικαιώματά σας ως υποκείμενα των δεδομένων αυτών.

Ποιοι είμαστε- Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Η Ολιστική Υγεία Εναρμόνιση (ygeia-enarmonisi.gr) είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας για τα δεδομένα που εσείς μας γνωστοποιείτε ηλεκτρονικά, μέσω περιήγησή σας στην ιστοσελίδα μας www.ygeia-enarmonisi.gr ή/και με την εγγραφή σας στην παρεχόμενη υπηρεσία newsletter κ.ο.κ. Αυτό σημαίνει ότι αποφασίζει την επεξεργασία που υφίστανται τα προσωπικά σας δεδομένα καθώς και τους σκοπούς της επεξεργασίας αυτών.

Προσωπικά δεδομένα του χρήστη του διαδικτύου που συλλέγουμε και διατηρούμε σε αρχείο

Με την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα μας www.ygeia-enarmonisi.gr ή/και με την εγγραφή σας στην παρεχόμενη υπηρεσία newsletter κ.ο.κ μας γνωστοποιείται τα στοιχεία σας ηλεκτρονικά τα οποία και τηρούμε σε αρχείο. Τα προσωπικά σας δεδομένα συλλέγονται μόνο εφόσον τα παρέχετε εκούσια και με την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας ή αξιοποιώντας κάποια από τις δυνατότητες που αυτή παρέχει.

Η πρόσβαση, αποκλειστικά από τους εργαζόμενους ή/και συνεργάτες της Ολιστική Υγεία Εναρμόνιση (ygeia-enarmonisi.gr), αφορά μόνον στα προσωπικά σας δεδομένα που συνδέονται με την περιήγησή σας στην τηρούμενη από εμάς ιστοσελίδα ή στις ιστοσελίδες που διατηρούμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Instagram κ.λπ.) και στην ενδεχόμενη εγγραφή σας στην υπηρεσία newsletter. Στην τελευταία περίπτωση, ζητούμε να μας δηλώσετε και διατηρούμε καταχωρημένα, στοιχεία προσωπικής ταυτοποίησης όπως όνομα, επίθετο, στοιχεία διεύθυνσης, ηλεκτρονική διεύθυνση αλληλογραφίας ή / και τηλέφωνο επικοινωνίας κ.α..

Tα στοιχεία αυτά συλλέγονται μόνο και εφόσον οι πληροφορίες αυτές παρέχονται οικειοθελώς, δίνοντάς μας έτσι την συναίνεσή σας.

Έχετε την επιλογή να μας ακολουθείται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που χρησιμοποιεί η εταιρία με τη δική σας συναίνεση, την οποία ανά πάσα στιγμή μπορείτε να ανακαλέσετε μέσω της διακοπής της σχετικής ακολουθίας. Η χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από την Ολιστική Υγεία Εναρμόνιση (ygeia-enarmonisi.gr) γίνεται με υπευθυνότητα και με κανόνες. Η Ολιστική Υγεία Εναρμόνιση (ygeia-enarmonisi.gr) και οι άνθρωποί της ακολουθούν συγκεκριμένους εταιρικούς κανόνες στα πλαίσια χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ώστε να διασφαλιστεί ο σεβασμός των δικαιωμάτων και της προσωπικότητας των χρηστών.

Για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από τις επιμέρους πλατφόρμες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, παρακαλείστε όπως διαβάσετε τους όρους χρήσης και τις πολιτικές προστασίας και απορρήτου της κάθε επιμέρους πλατφόρμας. Η φύση, η έκταση, η συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται αποκλειστικά με βάση τους όρους που θέτει η κάθε πλατφόρμα και η Ολιστική Υγεία Εναρμόνιση (ygeia-enarmonisi.gr) δεν φέρει καμία ευθύνη για τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που πραγματοποιείται από αυτές.

Πολιτική για cookies

Ειδικότερα, κατά την πλοήγηση στην ιστοσελίδα www.accordia.gr , η Ολιστική Υγεία Εναρμόνιση (ygeia-enarmonisi.gr) ενδέχεται να συγκεντρώνει στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες, όπως cookies ή/και την παρακολούθηση διευθύνσεων Πρωτοκόλλου Internet (IP).
H Ολιστική Υγεία Εναρμόνιση χρησημοποιεί το WordPress για την ιστοσελίδα της www.ygeia-enarmonisi.gr
Την πολιτική για τα Cookies σχετικά με το WordPress θα τη βρήτε https://el.wordpress.org/about/privacy/cookies/

Σκοπός της επεξεργασίας και χρόνος διατήρησης σε αρχείο

Η Ολιστική Υγεία Εναρμόνιση (ygeia-enarmonisi.gr) δεσμεύεται να προστατεύει τα Προσωπικά Δεδομένα που μας γνωστοποιείται ηλεκτρονικά και να τα διαχειρίζεται και διαφυλάττει με τη μεγαλύτερη δυνατή προσοχή και διαφάνεια, συμμορφούμενη με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων.

Η Ολιστική Υγεία Εναρμόνιση (ygeia-enarmonisi.gr) χρησιμοποιεί τα δεδομένα σας αποκλειστικά για τους σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα και για δική της χρήση και δεν διαθέτει προς πώληση ούτε διαβιβάζει με οποιονδήποτε άλλο τρόπο ή δημοσιοποιεί προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών/χρηστών της σε τρίτους.

Ειδικότερα, η Ολιστική Υγεία Εναρμόνιση (ygeia-enarmonisi.gr) επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα για νόμιμους, διαφανείς και καταγεγραμμένους επιμέρους σκοπούς, όπως τους παρακάτω:

Για την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα μας συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο εφόσον τα παρέχετε εκούσια με την επίσκεψή σας σε αυτήν.
Χρήση email / newsletter για προώθηση προϊόντων, τεχνικών άρθρων / ενημέρωση / επικοινωνία και δημόσιες σχέσεις.
Χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
Η επεξεργασία είναι αναγκαία για την περιήγησή σας στο διαδίκτυο και τη χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών μας και ο χρόνος τήρησής της καθορίζεται από την δυνατότητα ανάκλησης αυτής. Από τη στιγμή που θα ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, παύει και η πραγμάτωσή της.

Μπορείτε να αποσύρετε ανά πάσα στιγμή τη συγκατάθεσή σας. Στην περίπτωση αυτή, μπορείτε να έρθετε σε επαφή μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://ygeia-enarmonisi.gr/contact/.

 

Τα δικαιώματά σας

Ως υποκείμενα των δεδομένων που επεξεργαζόμαστε έχετε τα παρακάτω δικαιώματα, με την επιφύλαξη της υπαγωγής σε κάποιες από τις εξαιρέσεις, που θέτει ο Κανονισμός και το σύνολο της σχετικής νομοθεσίας,:

1) να ζητήσετε αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων που τηρούμε σχετικά με εσάς και να λάβετε επιβεβαίωση για το κατά πόσον ή όχι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν υφίστανται επεξεργασία. Στην περίπτωση της επεξεργασίας, να ενημερωθείτε για τις πληροφορίες που την αφορούν, όπως ενδεικτικά τον σκοπό της, τους αποδέκτες αυτής, το χρονικό διάστημα για το οποίο θα αποθηκευτούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, κ.α.

2) να ζητήσετε τη διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων εάν διαπιστωθεί, ότι αυτά είναι ανακριβή ή να συμπληρώσετε τα δεδομένα που τηρούνται αν αυτά είναι ελλιπή.

3) να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων

4) να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία, ανά πάσα στιγμή στις περιπτώσεις όπου επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα βάσει αυτής.

5) σε περίπτωση κατά την οποία τα δεδομένα σας επεξεργάζονται βάσει συγκατάθεσης ή στα πλαίσια κάποια σύμβασης έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να σας παραδώσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα ή να τα διαβιβάσουμε απευθείας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων εφόσον αυτό είναι τεχνικά εφικτό.

6) να δηλώσετε την εναντίωσή σας για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, ανά πάσα στιγμή.

7) να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, προς υποστήριξη ή καταγγελία.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση σε σχέση με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την Ολιστική Υγεία Εναρμόνιση (ygeia-enarmonisi.gr) ή/και τα σχετικά δικαιώματά σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στη διεύθυνση https://ygeia-enarmonisi.gr/contact/, ή στο τηλέφωνο στ. 2111103536 και κιν. 6949392750. Νομικά Υπεύθυνος Στεργιόπουλος Νικόλαος.


Μετά από την ανάγνωση της Πολιτικής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, αποδέχεστε τα παραπάνω;