Ολιστική Υγεία Ολιστική Ιατρική
Ολιστική Υγεία Ολιστική Ιατρική

Παραδοσιακή Κινέζικη Ιατρική

Παραδοσιακή Κινέζικη Ιατρική Π.Κ.Ι.

Η Π.Κ.Ι. βασίζεται στη φιλοσοφία και την κοσμοθεωρία των Κινέζων και χρονολογείτε πέραν των 2000 ετών. Η Π.Κ.Ι. θεωρεί κάθε διαταραχή της υγείας ότι είναι διαταραχή μίας συγκεκριμένης ενεργειακής ισορροπίας. Σε περιπτώσεις έντασης από ψυχικά, σωματικά ή περιβαλλοντολογικά αίτια, το Yin και το Yang χάνουν την αρμονία / ισορροπία τους, χάνετε επίσης η σχέση αρμονίας ανάμεσα στα πέντε στοιχεία και η ισορροπία ανάμεσα στα όργανα. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα ότι η ζωτική ενέργεια Chi των μεσημβρινών οδηγείται είτε σε κατάσταση υπέρ πληρότητας είτε ανεπάρκειας. Αυτήν ακριβώς τη δυσαρμονία βιώνουμε ως δυσφορία, πόνο ή αρρώστια.

Η Παραδοσιακή Κινέζικη Ιατρική ανήκει στην Ολιστική Ιατρική γιατί αντιμετωπίζει τον άνθρωπο ως σύνολο Πνεύμα Ψυχή και Σώμα.

Μέτρηση Μεσημβρινών και Π.Κ.Ι.

Η προσπάθεια ανίχνευσης της ενέργειας που ρέει στους μεσημβρινούς της Π.Κ.Ι. οδήγησε στην γέννηση του ηλεκτροβελονισμού στην αρχή και κατόπιν του Βιοσυντονισμού. Η ενέργεια που κυλάει στους μεσημβρινούς είναι η ηλεκτρομαγνητική ενέργεια κάθε ζώντος οργανισμού. Ο Max Planck και Albert Einstein πριν από 90 χρόνια βρήκαν, ότι τα κύτταρα του σώματός μας όπως και τα μόρια όλων των σωματιδίων στη φύση, εκπέμπουν και λαμβάνουν ηλεκτρομαγνητικά σήματα.

Ενημερωθείτε για την Μέτρηση Μεσημβρινών

 

Οι αρχές της Παραδοσιακής κινέζικης Ιατρικής, Π.Κ.Ι..

Η Π.Κ.Ι. θεωρεί το ανθρώπινο σώμα σαν ένα ενεργειακό σύστημα στο οποίο διάφορες ποιότητες ενεργειών αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, προκειμένου να δημιουργήσουν, αναπτύξουν, συντηρήσουν, καταστρέψουν, τον οργανισμό. Αυτές οι βασικές ουσίες είναι η ζωτική ενέργεια (CHI-QI), η ιδιοσυγκρασία (Jing), η πνευματική ενέργεια (SHEN), το αίμα (Xue), τα σωματικά υγρά (Jin Ye) που ρέουν μέσα από τους 72 Μεσημβρινούς και τρέφουν τα 11 όργανα – σπλάχνα (Zang Fu) και τα 6 ειδικά όργανα. Το YIN YANG δείχνει την πολικότητα της ενέργειας που ρέει στον οργανισμό μας και το περιβάλλον μας.

Yin Yang και Παραδοσιακή Κινέζικη Ιατρική Π.Κ.Ι.

Σύμφωνα με την Π.Κ.Ι., η υγεία είναι αποτέλεσμα αρμονικής ισορροπίας των δύο αντίθετων και συνάμα συμπληρωματικών δυνάμεων του Yin και του Yang.
Το Yin σε έμεση μετάφραση χαρακτηρίζεται ως “η σκοτεινή πλευρά του βουνού” και αντιπροσωπεύει ανάλογες έννοιες και καταστάσεις όπως το κρύο, το γαλήνιο, το παθητικό, το εσωτερικό, το κατώτερο, το σκοτάδι, το αδρανές, την γη.
Το Yang σε έμεση μετάφραση χαρακτηρίζεται ως “η φωτεινή πλευρά του βουνού” και αντιπροσωπεύει ανάλογες έννοιες και καταστάσεις όπως το θερμό, το ανήσυχο, το ενεργητικό, το εξωτερικό, το ανώτερο, το φως, το δραστήριο, τον ουρανό.
Το Yin και το Yang αποτελούν τις δύο αντίθετες και συνάμα αλληλο-εξαρτημένες μορφές της ζωτικής ενέργειας CHI, οι οποίες συγκροτούν όλα τα φαινόμενα, τα όντα και τα πράγματα του φυσικού κόσμου. Οι δυνάμεις αυτές βρίσκονται σε διαρκή αλληλο-εξάρτηση και αλληλο-επίδραση, μεταμορφώνονται, αναπαράγονται και ισορροπούν, δίδοντας ώθηση στη δημιουργία και εξέλιξη των πάντων.
Κάθε όργανο στο ανθρώπινο σώμα έχει ένα στοιχείο Yin και ένα στοιχείο Yang, αν και στο σύνολό του το όργανο μπορεί να είναι Yin, ενώ κάποιο άλλο να είναι Yang αν και στο σύνολό του το όργανο μπορεί να είναι Yin, ενώ κάποιο άλλο να είναι Yang.
Οι δυνάμεις αυτές βρίσκονται σε διαρκή αλληλο-εξάρτηση και αλληλο-επίδραση, μεταμορφώνονται, αναπαράγονται ισορροπούν και καταστρέφουν, δίδοντας ώθηση στη δημιουργία, εξέλιξη και μετουσίωση των πάντων.Η αρμονική ισορροπία του Yin και του Yang εξασφαλίζει την υγεία.

Το CHI ή QI στην Παραδοσιακή Κινέζικη Ιατρική Π.Κ.Ι.

Η ζωτική ενέργεια CHI Qi κατά την Π.Κ.Ι., δημιουργείται από τον συνδυασμό της λήψης και πέψης της τροφής μέσω του Στομάχου και του Σπλήνα και του Αέρα που εισέρχεται στον οργανισμό μέσω των Πνευμόνων και του δέρματος μας. Η ζωτική ενέργεια CHI, από τη γέννηση μέχρι το θάνατο διεκπεραιώνει όλες τις λειτουργίες (υλικές, πνευματικές) του ανθρώπου. Είναι η πηγή της ανθρώπινης δραστηριότητας και κίνησης, προστατεύει από τις ασθένειες και διατηρεί το σώμα θερμό. Διαρκώς κινείται και μεταβάλλεται, μέσα στο δίκτυο των Μεσημβρινών. Οποιαδήποτε ανεπάρκεια, διαταραχή του CHI στην ομαλή ροή του, προκαλεί τη νόσο.

Η ζωτική ενέργεια Jing στην Παραδοσιακή Κινέζικη Ιατρική Π.Κ.Ι.

Το Jing, μπορεί να ερμηνευθεί ως ιδιοσυγκρασία (essence). Υπάρχουν δύο τύποι Jing στην Π.Κ.Ι.
Το προγεννητικό Jing μεταβιβάζεται στο άτομο κατά τη γέννησή του και συντηρείται στους Νεφρούς .
Το μεταγεννητικό Jing είναι οι περιβαλλοντικές ουσίες (όπως μας λέει σήμερα η Επιγγεννετική) όπως ο αέρας που αναπνέουμαι, η διατροφή μας.
Το Jing επιτρέπει την ανάπτυξη από την παιδική ηλικία στην ενήλικη ζωή και από εκεί στα γηρατειά. Ελέγχει την ανάπτυξη, την αναπαραγωγή, την εξέλιξη και προστατεύει μαζί με το CHI τον οργανισμό από τους εξωγενείς βλαπτικούς παράγοντες. Αναπτυξιακές διαταραχές όπως οι μαθησιακές δυσλειτουργίες και οι φυσικές μειονεξίες των παιδιών και παθήσεις όπως η στείρωση, η άνοια, οι αλλεργίες, αποδίδονται σε ανεπάρκεια του Jing.

Η Θεωρία των Πέντε Στοιχείων στην Παραδοσιακή Κινέζικη Ιατρική Π.Κ.Ι..

Δεύτερη αρχή της Π.Κ.Ι. αποτελεί η “θεωρία των πέντε στοιχείων”. Σύμφωνα με αυτήν, τα πέντε βασικά συστατικά της ύπαρξης του υλικού κόσμου είναι το Νερό, η Φωτιά, το Ξύλο, το μέταλλο και η Γή.
Τα στοιχεία αυτά, έχουν ιδιαίτερα και μοναδικά χαρακτηριστικά και βρίσκονται σε αδιάκοπη μεταβολή, αλληλο-εξάρτησης και αλληλο-επίδρασης.
Κάθε τι στο περιβάλλον αλλά και στον ανθρώπινο οργανισμό, σχετίζεται αποκλειστικά με ένα από τα παραπάνω πέντε στοιχεία. Για παράδειγμα το στοιχείο “Ξύλο” χαρακτηρίζει τη βλάστηση, την τάση για επέκταση, την τρυφερότητα, την απαλότητα και την αρμονία. Έτσι, οτιδήποτε στον ανθρώπινο οργανισμό και στο περιβάλλον παρουσιάζει αυτά τα χαρακτηριστικά, μπορεί να θεωρηθεί ότι ανήκει στο στοιχείο “Ξύλο”. Με βάση αυτά τα χαρακτηριστικά μπορούμε να διακρίνουμε τις Πέντε Γεύσεις, τα Πέντε Συναισθήματα, τις Πέντε Εποχές, τα Πέντε Όργανα, τα Πέντε Σπλάγχνα, οπότε και προκύπτουν οι παρακάτω αντιστοιχίες:
Στο στοιχείο Νερό ανήκουν το αλμυρό, το μαύρο, το κρύο, ο βορράς, ο χειμώνας, ο νεφρός, η μήτρα, το αφτί, τα οστά και ο φόβος
Στο στοιχείο Φωτιά ανήκουν το πικρό, το κόκκινο, η ζέστη, ο νότος, το καλοκαίρι, η καρδιά, το λεπτό έντερο, η γλώσσα, τα αγγεία και η χαρά.
Στο στοιχείο Ξύλο ανήκουν το ξινό, το πράσινο, ο υγρός αέρας, η ανατολή, η άνοιξη, το ήπαρ, η χοληδόχος κύστη, το μάτι, οι τένοντες και ο θυμός.
Στο στοιχείο Μέταλλο ανήκουν το καυτερό, το άσπρο, η ξηρασία, η δύση, το φθινόπωρο, ο πνεύμονας, το παχύ έντερο, η μύτη, το δέρμα και οι τρίχες και η μελαγχολία.
Στο στοιχείο Γη ανήκουν το γλυκό, το κίτρινο, η υγρασία, το κέντρο, το τέλος του καλοκαιριού, ο σπλήνας, το στομάχι, το στόμα, οι μύες και ο σκεπτικισμός.

Τα πέντε στοιχεία βρίσκονται σε έναν αδιάκοπο κύκλο συνεχούς δημιουργίας και καταστροφής.

Δημιουργικός κύκλος. Το ξύλο με την καύση του δημιουργεί τη φωτιά, η φωτιά με τις στάχτες της δημιουργεί τη γη, η γη με τα ορυκτά της δημιουργεί το μέταλλο, το μέταλλο καθώς λιώνει δημιουργεί το νερό και το νερό ως βασικό συστατικό δημιουργεί το ξύλο.


Καταστροφικός κύκλος. Ταυτόχρονα όμως το μέταλλο καταστρέφει το ξύλο, το ξύλο καταστρέφει τη γη, αφού εισχωρεί σε αυτήν και τη διαπερνά, η γη ελέγχει και περιορίζει το νερό, το νερό σβήνει τη φωτιά και η φωτιά λιώνει το μέταλλο.

Όταν ένα όργανο και επομένως το αντίστοιχο στοιχείο νοσεί , λόγω της εξαρτημένης σχέσης των πέντε στοιχείων, και τα υπόλοιπα όργανα πάσχουν γιατί το CHI δεν ρέει αρμονικά. Έτσι εξηγείται η εμφάνιση συμπτωμάτων από διαφορετικά συστήματα (όπως και τα αντανακλαστικά σημεία πόνου) κατά τη διαδρομή μιας ασθένειας.

Το Αίμα XUE στην Παραδοσιακή Κινέζικη Ιατρική Π.Κ.Ι.

Στην παραδοσιακή κινεζική ιατρική, λέγεται …

Το αίμα είναι η πυκνότερη μορφή του CHI
Το αίμα είναι αδιαχώριστο από CHI
Το CHI κινεί το αίμα. Το αίμα είναι η μητέρα του CHI
Το CHI δίνει ζωή και κίνηση στο αίμα, αλλά το αίμα τρέφει τα όργανα που παράγουν CHI.
Αίμα και Ying (Θρεπτικό) CHI είναι ιδιαίτερα στενά συνδεδεμένα: ρέουν μαζί στα αγγεία.

Η Καταγωγή του αίματος Xue

Θρεπτικό CHI που παράγεται από τον σπλήνα στέλνεται προς τα πάνω στους πνεύμονες, και οι πνεύμονες το σπρώχνουν προς την καρδιά, όπου μετατρέπεται σε αίμα. Ο μετασχηματισμός απαιτεί τη συνδρομή της JING Qi που είναι αποθηκευμένο στα νεφρά.
Η ουσία των νεφρών παράγει ουσία Μυελού που δημιουργεί το μυελό των οστών, το οποίο συμβάλλει στη λήψη αίματος.
Ως εκ τούτου: Το Αίμα σχηματίζεται από την αλληλεπίδραση του Μεταγεννητικού Jing (θρεπτικό Qi, από τον σπλήνα και το στομάχι) και το Προγεννητικό Jing (αποθηκεύμενο στα νεφρά).

Η Κινεζική θεωρία περί της λειτουργίας του μυελού των οστών που σχηματίζει το αίμα είναι προγενέστερη της Δυτικής Κλασσικής Ιατρικής.

Τα Οργανικά Υγρά JIN YE στην Παραδοσιακή Κινέζικη Ιατρική Π.Κ.Ι.

Η λέξη “JIN” σημαίνει κάτι υγρό ή υγρό. Η λέξη «YE» σημαίνει υγρά των ζωντανών οργανισμών.
JIN YE = Οργανικά Υγρά
Τα JIN Οργανικά Υγρά.
Αυτά τα υγρά είναι διάφανα, ελαφριά, λεπτά στην υφή και υδαρά, και κυκλοφορούν στο εξωτερικό του σώματος (δέρμα και τους μυς) με τον WEI QI. Υπό τον έλεγχο των πνευμόνων, τα κινεί προς το δέρμα και τον Άνω Καυστήρα Upper Burner, ο οποίος ελέγχει τη μετατροπή τους και την κίνησή τους.
Λειτουργίες του Jin:
Να υγράνει και εν μέρει να θρέψει το δέρμα και τους μυς. (Αποπνέει όπως ο ιδρώτας, αλλά εκδηλώνεται επίσης και ως τα δάκρυα, το σάλιο.
Για να σχηματιστεί μια ένωση του αίματος (λεπτένει το αίμα και την πρόληψη της στάσης της ροής του).
Τα YE Οργανικά Υγρά.
Αυτά τα οργανικά υγρά είναι τα περισσότερα θολά, πυκνά, και βαριά υγρά, και κυκλοφορούν στο εσωτερικό του σώματος με το YING (Θρεπτικό) Qi. Μετακινηνούνται σχετικά αργά.
Υπό τον έλεγχο των οργάνων Σπλήνα και Νεφρά, μεταμορφώνονται, μεταφέρονται και αποβάλλονται από τον Μέσω και Κάτω Καυστήρα.
Λειτουργίες των YE Οργανικών Υγρών:
Να υγράνουν το αρθρώσεις, τη σπονδυλική στήλη, τον εγκέφαλο, το μυελό των οστών.
Λιπαίνουν τα «στόμια των οργάνων των αισθήσεων”, δηλαδή τα μάτια, τα αυτιά, τη μύτη και το στόμα
Προέλευση του JIN YE (οργανικά υγρά).
Τα υγρά του σώματος προέρχονται από το φαγητό και το ποτό.
Μπαίνουν στο σώμα μέσω του στομάχου, το οποίο λέγεται ότι είναι η προέλευση των ρευστών.
Τα υγρά μετατρέπονται και χωρίζονται σε «καθαρό» και «ακάθαρτο» (θολό) αρκετές φορές. Περίπλοκη σειρά από διαδικασίες καθαρισμού. Τα καθαρά υγρά του σώματος κατευθύνονται προς άνω στους πνεύμονες για διανομή προς το εξωτερικό. Τα Ακάθαρτα υγρά ρέουν προς τα κάτω, όπου και τελικά αποβάλλονται.

Τα εσωτερικά όργανα (σπλάχνα) ZANG FU στην Παραδοσιακή Κινέζικη Ιατρική Π.Κ.Ι.

Τα εσωτερικά όργανα στην Π.Κ.Ι. δεν αντιπροσωπεύουν ανατομικές δομές όπως τις αντιλαμβανεται η Κλασσική Ιατρική, ούτε σχετίζονται απόλυτα με τις γνωστές φυσιολογικές λειτουργίες του ανθρώπινου οργανισμού.
Διακρίνονται στα συμπαγή όργανα ZANG και στα κοίλα σπλάγχνα FU.
Στα συμπαγή όργανα ZANG περιλαμβάνονται ο Σπλήνας, η Καρδιά, οι Πνεύμονες, το Ήπαρ, οι Νεφροί και το Περικάρδιο. Είναι YIN στη φύση τους, βρίσκονται σε βαθύτερα επίπεδα του ανθρώπινου σώματος και συμβάλλουν στην παραγωγή, την διατήρηση και τη ρύθμιση της λειτουργίας των Ζωτικών Ουσιών. Για παράδειγμα η Καρδιά ωθεί το Αίμα, ο Νεφρός αποθηκεύει το JING και ο Πνεύμονας κυβερνά το CHI.
Κάθε συμπαγές όργανο συνδέεται με ένα κοίλο σπλάγχνο FU. Tα σπλάχνα κατά την Π.Κ.Ι. είναι YANG, βρίσκονται σε επιφανειακά επίπεδα του ανθρώπινου σώματος και θεωρείται ότι συμβάλλουν στην παραλαβή, το διαχωρισμό, την κατανομή και την έκκριση των Ζωτικών Ουσιών. Σε αυτά ανήκουν το Λεπτό Έντερο, το Παχύ Έντερο, η Χοληδόχος Κύστη, η Ουροδόχος Κύστη, και το Στομάχι.