Επιγενετική

Η νέα επιστήμη που αλλάζει τα δεδομένα. Ο άνθρωπος έχει και ένα ενεργειακό σύστημα που επηρεάζεται από το περιβάλλον του αλλά και από τις νοητικές του λειτουργείες.