Ολιστική Υγεία Ολιστική Ιατρική
Ολιστική Υγεία Ολιστική Ιατρική

Τι είναι το NLP? N(νεύρο)L(γλωσσικός)P(προγραμματισμός)

Τι είναι το NLP

Τι είναι το NLP?

“Το NLP είναι ένα μοντέλο για να συστηματοποιήσουμε και να κατανοήσουμε το πώς λειτουργεί ο ανθρώπινος εγκέφαλος σε συγκεκριμένες καταστάσεις. Στηρίζεται στην κατανόηση της δομής και των κινήτρων της ανθρώπινης επικοινωνίας, τη λειτουργία της ανθρώπινης σκέψης, για να επιτύχουμε τα αποτελέσματα που επιθυμούμε.”

Το NLP αποτελείτε από τρις λέξεις.

N(νεύρο)L(γλωσσικός)P(προγραμματισμός) οι οποίες έχουν την εξής σημασία:

NΝεύρο: που αναφέρεται στο νευρικό σύστημα, μέσω του οποίου επικοινωνούμε με το εξωτερικό μας περιβάλλον και μεταβιβάζονται οι πληροφορίες από τα αισθητήρια όργανα στον εγκέφαλο και αντιστρόφως. Ο βασικός μηχανισμός του νευρικού συστήματος είναι η «αντίδραση στο στρες», ή «η αντίδραση μάχης ή φυγής». (The fight or flight mechanism.)
Η «αντίδραση μάχης ή φυγής», γνωστή επίσης ως «αντίδραση στο στρες», αναφέρεται ως μια φυσιολογική αντίδραση του οργανισμού όταν προκύψει κάποια απειλή είτε σωματική είτε ψυχολογική. Η «αντίδραση μάχης ή φυγής» περιγράφηκε για πρώτη φορά το 1920 από τον Αμερικανό φυσιολόγο Walter Cannon. Ο Cannon συνειδητοποίησε ότι μια αλυσίδα γρήγορων αντιδράσεων στο σώμα προκαλούν την κινητοποίηση του οργανισμού με σκοπό να αντιμετωπίσει μια κατάσταση κινδύνου.
Η «αντίδραση στο στρες» ουσιαστικά προετοιμάζει το σώμα είτε να πολεμήσει είτε να αποφύγει την απειλή. Γι’ αυτό είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη αντίδραση μπορεί να προκληθεί τόσο από μια πραγματική όσο και από κάποια φανταστική απειλή.
LΓλωσσικός: αναφέρεται στη γλώσσα επικοινωνίας, τις λέξεις που χρησιμοποιούμε για να μεταδώσουμε στους άλλους την εμπειρία μας, αυτό που αισθανόμαστε, αυτό που βλέπουμε και αυτό που ακούμε καθώς και στο τι σημαίνουν αυτά για εμάς. Το “Γλωσσικός” αναφέρεται επίσης και στην “σιωπηλή” γλώσσα του σώματος, με τις χειρονομίες, τις εκφράσεις του προσώπου και τις στάσεις του σώματος, οι οποίες αποκαλύπτουν το πώς σκεπτόμαστε, τις αξίες και τα πιστεύω μας, όπως και πολλά άλλα, αρκεί κάποιος να ξέρει να διαβάσει αυτές τις ενδείξεις. Το “Γλωσσικός” εμπεριέχει επίσης την επικοινωνία της όσφρησης και της γεύσης. Το “Γλωσσικός” αναφέρετε στο μέσο με το οποίο Προγραμματίζεται το νευρικό σύστημα.
PΠρογραμματισμός: Είναι δανεισμένη λέξη από τον χώρο των υπολογιστών και εννοεί ότι οι σκέψεις, τα συναισθήματα και οι δράσεις μας έχουν μια δομή (όσο κι αν δεν το αντιλαμβανόμαστε πολλές φορές). Η δομή αυτή χτίζετε με πληροφορίες που αποκτάμε κομμάτι-κομμάτι (σπίτι, σχολείο, θρησκεία, κοινωνία), και φυσικά μπορεί να αλλάξει να «επανα-προγραμματιστεί» με τις κατάλληλες πληροφορίες (επιστημονικές ανακαλύψεις αλλά και αναθεωρήσεις δεδομένων π.χ. Κάποτε πιστεύαμε ότι η Γη ήταν επίπεδη και όποιος ισχυριζόταν το αντίθετο είχε την εσχάτη των ποινών).
Ο άνθρωπος ως ένας ζώντας οργανισμός έχει ως βαθύτερη επιθυμία του την επιβίωση. Η εκπαίδευση για την καλύτερη επιβίωση αρχίζει από το σπίτι μας συνεχίζεται στα σχολεία διαφοροποιείτε από τις διάφορες θρησκείες, και τέλος από την κοινωνία γύρο μας. Όλες οι πληροφορίες που παίρνουμε έχουνε να κάνουνε με το πώς θα ζήσουμε καλύτερα ανάλογα πάντα με τις εμπειρίες του πληροφοριοδότη.
Ανάλογα με τα βιώματα που έχουμε στην προσωπική μας ζωή σε σχέση με τον περίγυρο μας επιλέγουμε πιες από τις υπάρχουσες πληροφορίες χρειάζεται να αποθηκεύσουμε για να είμαστε καλύτερα.

Παραδείγματα προγραμματισμού και οι συνέπειες τους στην ζωή μας.

Ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο σχετικά με τον τρόπο λειτουργείας της σκέψης.

Σκέψεις και συναισθήματα επηρεάζουν την υγεία των ανδρών

Σκέψεις και συναισθήματα επηρεάζουν την υγεία των ανδρών

Οι άνδρες έχουν την δυνατότητα να είναι θετικοί στην διαχείριση της υγεία τους. Η θετική σκέψη και τα θετικά συναισθήματα συμβάλλουν στη δημιουργία ενός υγιούς νου, καρδιάς και σώματος και οδηγούν σε μια πλουσιότερη και χωρίς πόνο ζωή.

read more
DNA – Λειτουργία της γονιδιακής έκφρασης .

DNA – Λειτουργία της γονιδιακής έκφρασης .

Σύμφωνα με την επιστήμη της επιγενετικής ( την μελέτη, δηλαδή, του τρόπου που παράγοντες εξωτερικοί του γενετικού υλικού DNA επηρεάζουν τις αλλαγές στην γονιδιακή έκφραση), τα βλαστοκύτταρα καθώς και το DNA μπορεί να τροποποιηθεί μέσω μαγνητικών πεδίων, θετικών νοητικών καταστάσεων, πρόθεσης καθώς και μέσω της συνοχής της καρδιάς.

read more
Τι συμβαίνει μέσα στο σώμα μας?

Τι συμβαίνει μέσα στο σώμα μας?

Πειράματα σε Καναδά και Ιρλανδία δείχνουν να ενισχύουν τη θεωρία ότι η μικροχλωρίδα του εντέρου επηρεάζει τη λειτουργία του εγκεφάλου

read more
Επιγενετική και Διατροφή

Επιγενετική και Διατροφή

Μόλις αποκρυπτογραφήθηκε η ακολουθία του DNA και ανακαλύφθηκε ότι τα γονίδια είναι μόνο 20-25 χιλιάδες. Kατέστη αμέσως φανερό ότι μας έλειπαν κρίσιμες πληροφορίες:

read more