Ολιστική Υγεία Ολιστική Ιατρική
Ολιστική Υγεία Ολιστική Ιατρική

Υπηρεσίες Ολιστικής Ευεξίας

Υπηρεσίες Ευεξίας, που προσφέρονται
στην Ολιστική Υγεία – Εναρμόνιση.

Οι Υπηρεσίες στην Ολιστική Υγεία – Εναρμόνιση.

Στην Ολιστική Θεραπευτική ο σκοπός είναι να βρούμε ολιστικές λύσεις στα προβλήματα υγείας μέσω του ιστορικού .

“… όπως δεν πρέπει να προσπαθούμε να θεραπεύσουμε τα μάτια δίχως το κεφάλι, ούτε το κεφάλι δίχως το σώμα, έτσι δεν πρέπει να προσπαθούμε να θεραπεύσουμε το σώμα δίχως την ψυχή. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο τα περισσότερα νοσήματα δεν είναι προφανή σε όσους γιατρούς θεραπεύουν τους Έλληνες διότι παραγνωρίζουν το όλο το οποίο θα έπρεπε να φροντίσουν. Αν αυτό δεν είναι καλά τότε ούτε το μέρος δεν μπορεί να είναι καλά. Διότι τα πάντα ξεκινούν από την ψυχή, καλό και κακό, για το σώμα και για άπαντα αφορούν τους ανθρώπους, και εφορμούν από εκεί όπως από το κεφάλι στα μάτια…ΣΩΚΡΑΤΗΣ