Ολιστική Υγεία Ολιστική Ιατρική
Ολιστική Υγεία Ολιστική Ιατρική

Ο εγκέφαλος δημιουργεί παραισθήσεις στη συνειδητή πραγματικότητα

Πώς συμβαίνει η συνείδηση;

Αυτήν τη στιγμή, δισεκατομμύρια νευρώνες στον εγκέφαλό σας συνεργάζονται για να δημιουργήσουν μια συνειδητή εμπειρία – όχι απλώς οποιαδήποτε συνειδητή εμπειρία, αλλά τη δική σας εμπειρία του κόσμου γύρω σας και του εαυτού σας μέσα σε αυτόν. Λοιπόν, πώς συμβαίνει αυτό στην πραγματικότητα;

Σύμφωνα με τον νευροεπιστήμονα, Anil Seth, όλοι έχουμε παραισθήσεις όλη την ώρα. Και όταν συμφωνούμε για τις παραισθήσεις μας, το λέμε «πραγματικότητα». Πώς μπορούμε λοιπόν να κατανοήσουμε καλύτερα αυτήν την «πραγματικότητα» της συνείδησης;

Όπως με τη ζωή, έτσι και με τη συνείδηση, μόλις αρχίσουμε να εξηγούμε τις ιδιότητές της σε σχέση με πράγματα που συμβαίνουν μέσα στον εγκέφαλο και στο σώμα, η φαινομενική αδιαλυτότητα αυτού που είναι η συνείδηση, αρχίζει να εξαφανίζεται.
Η κατανόηση της βιολογικής βάσης της συνειδητής εμπειρίας είναι μία από τις μεγάλες προκλήσεις για την επιστήμη του 21ου αιώνα. Αυτή η εκπληκτικά συναρπαστική, αποπροσανατολιστική ομιλία μπορεί να σας αφήσει να αμφισβητήσετε την ίδια τη φύση της ύπαρξής σας.

Επηρεάζουν οι σκέψεις και τα συναισθήματα την υγεία μας?

Τι λένε πρόσφατες έρευνες? …
Για να δούμε τι σχέση έχουν οι Ασθένειες Παθήσεις και Συναισθήματα …

How Does Consciousness Happen?

Right now, billions of neurons in your brain are working together to generate a conscious experience – not just any conscious experience, but your own experience of the world around you and of yourself within it. So how does this actually happen?

According to neuroscientist, Anil Seth, we’re all hallucinating all of the time. And when we agree about our hallucinations, we call it ‘reality’. So how can we understand this ‘reality’ of consciousness better?

As with life, so with consciousness, once we start explaining its properties in terms of things happening inside brains and bodies the apparent insolubility of what consciousness is, starts to fade away.
Understanding the biological basis of conscious experience is one of the great challenges for 21st-century science. This fabulously mind-blowing, disorienting talk may leave you questioning the very nature of your existence.

Έρευνα γιατί οι δίαιτες αποτυγχάνουν;

Έρευνα γιατί οι δίαιτες αποτυγχάνουν;

Η Tracy Bale και οι συνεργάτες της υπέθεσαν ότι η διαδικασία μιας δίαιτας κάνει τους ανθρώπους πιο επιρρεπείς στο...

Ολιστική προσέγγιση

Ολιστική προσέγγιση

Η Ολιστική προσέγγιση του ασθενούς. Στην Ολιστική προσέγγιση μας ενδιαφέρει ποιος άνθρωπος έχει την ασθένεια καί όχι...

Tel 6949392750

Απο κινητό πατήστε για κλήση.

From mobile Click To Call.