Η σχετική δημοσίευση έγινε στο περιοδικό γενετικής Nature Genetics και συμμετείχαν περισσότεροι από 60 ερευνητές από επτά χώρες.
Οι επιστήμονες ανακάλυψαν ότι το γονιδίωμα του σκληρού σιταριού (Durum wheat) είναι περίπου το τετραπλάσιο σε μέγεθος σε σχέση με το ανθρώπινο γονιδίωμα. Μεταξύ πολλών άλλων ανακάλυψαν ένα γονίδιο που είναι υπεύθυνο για τη συγκέντρωση καδμίου (τοξικό βαρύ μέταλλο) μέσα στο σκληρό σιτάρι (Durum wheat). Με τις έρευνες τους ανακάλυψαν έναν τρόπο να μειώσουν σημαντικά τα ποσοστά του καδμίου στο σκληρό σιτάρι (Durum wheat) και να βελτιώσουν την ποιότητα του.
Όπως δημοσίευσε ο διευθυντής ερευνητής Λουίτζι Κατιβέλι (Συμβούλιο Γεωργικής Έρευνας και Οικονομίας της Ιταλίας CREA) η νέα αλληλούχιση του γονιδιώματος θα οδηγήσει σε νέες προδιαγραφές καλλιέργειας του σκληρού σιταριού (Durum wheat) αλλά και της επεξεργασίας των προϊόντων που παράγονται από αυτό, δημιουργώντας νέες ποικιλίες σκληρού σιταριού που θα είναι προσαρμοσμένες στις κλιματικές αλλαγές, θα έχουν ψηλότερες αποδόσεις και μεγαλύτερη διατροφική αξία.

Δείτε όλη την έρευνα στο www.nature.com/articles/s41588-019-0381-3